آيا ميدانستيد

آيا ميدانستيد آنهايي که از نظر احساسي بسيار قوي به نظر ميرسنددر واقع بسيار ضعيف و شکننده هستند؟
آيا ميدانستيد که آنهايي که زندگيشان را وقفمراقبت از ديگران ميکنند خود به کسي براي مراقبت نياز دارند؟
آيا ميدانستيد که سهجمله اي که بيان آنها از همه جملات سخت تر است دوستت دارم متاسفم و به من کمک کنميباشد؟
آيا ميدانستيد که کساني که قرمز ميپوشند از اعتماد بيشتري نسبت به خودبر خوردارند؟
آيا ميدانستيدکه کساني که زرد ميپوشند از زيبايي خود لذت ميبرند؟
و آيا ميدانستيد که کساني که لباس مشکي به تن ميکنند نميخواهند مورد توجه قرارگيرند ولي به کمک و درک شما نياز دارند؟
آيا ميدانستيد که زماني که به کسي کمکميکنيد اثر آن دوبار به سوي شما بر ميگردد؟
و آيا ميدانستيد که نوشتن احساساتبسيار آسانتر از رودرو بيان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسي بيشتر است؟
آياميدانستيد که اگر چيزي رابا ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شد؟
آياميدانستيد که شما ميتوانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايي مانند عشقثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهيد و اگر واقعا اين موضوع را ميدانستيد ازآنچه قادر به انجامش بوديد متعجب ميشديد؟
اما به آنچه من به شما ميگويم ايماننياوريد تا زمانيکه خودتان آنها را امتحان کنيد اگر شما بدانيد که کسي نياز به چيزيدارد که من گفتم و بدانيد که ميتوانيد به او کمک کنيد متوجه خواهيد شد که آن چيزدوباره به سوي شما باز خواهد گشت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

**********************

هرچی آرزوی خوبه مال تو
هر چی که خاطره داریمال من

سرویس طلا و سکه مال تو
فقط این نصفه هزاری مال من

پارتیو جشن تولد مال تو
کارای سخت اداری مال من

دست و پا و چشم و گوشم مالتو
بقیهَ ش اگر بذاری مال من

هرچی پول در میارم مال تو
هرچی که تودر میاری مال من

افتخار و باکلاسی مال تو
التماس و پاچه خواری مالمن

هرچی موسیقی ِ شاده مال تو
کاستای افتخاری مال من

فهم شاخه هایگل برای تو
درک لوله ی بخاری مال من !

این شبای پرتقالی مال تو
روزایآب دوغ خیاری مال من

هرچی خواسته ی جدیده مال تو
وعده های خواستگاری مالمن

تخت و مبل راحتی برای تو
جنب و جوش و هر فشاری مال من

همه یکارای دنیا مال من
پس دیگه مونده چه کاری مال تو ؟!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ariyanaz

وبلاگ قشنگی داری موفق باشی

پارسا

متن زيبايی بود.خسته نباشی