دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
روزهائی كه به سرعت برق و باد ميگذرند

ديروز زنگ زدم و به يكي از كارائي كه دوستم برام جور كرده بود جواب رد دادم، يكي بخاطر ساعت كارش و اون يكي بخاطر اينكه ميگفتن حقوقو سه چهار ماه يكبار ميدن.

پسراي ماماني من خيلي جيگر شدن، كلي شعر ياد گرفتن، از طرف مهد پنجشنبه گذشته افطاري آوردن خونه، توسط پزشك مهد چكاپ شدن، با بچه‌هاي مهد رفتن سرزمين عجائب، بابا اين مهد جديد خيلي كار درسته، تازه از Apple گذشتيم و رسيديم به Bag و Car.

خلاصه از وقتي ميان خونه انگار كه از مدرسه اومدن و بايد كلي بهشون سرويس بديم، تازه هر شب هم بايد وقتي مسواك ميزنن يه دندون رنگ كنن و موقع خواب هم يه ستاره رنگ كنن تا آخر هر ماه جايزه بگيرن. مسواك زدنشونم خيلي بامزه‌اس، اولش كه خودم بايد مسواك بزنم تازه كيارش از خير نخ دندون هم نمي‌گذره چون نسبت به كيان دندوناش بهم چسبيده تره و نخو لازم داره ولي كيان اصلا از اين كار خوشش نمياد و در ميره.

خمير دندونم مخصوص بچه‌ها گرفتم كه چون همش قورت ميدن براشون ضرر نداشته باشه با اين حال بهشون ياد دادم تا خواست بره تو دهنشون سريع اونو بريزن بيرون.

ولي مشكل اساسي كه الان دارم گاهي اوقات خيس كردن جاشونه اونم بيشتر كيارش چون بيشتر آب و شير ميخوره هركاري هم كنيم كه نديم بازم كوتاه نمياد مخصوصا اگه نصفه شب باشه كه خونه رو ميذاره رو سرش.

البته دكتر ميگه تا 5 سالگي ايرادي نداره، تازه وقتي تنبيهشون ميكنم و ميندازمشون تو اتاق براي اينكه لج منو دربيارن (ببخشيد) شُرشُر وسط اتاق ميشاشن و بعد ميوفتن به عذرخواهي كردن.

تازگيا كه ميخوام ناخناشونو بگيرم ميبينم كيارش اصلا ناخن نداره، تازه فهميدم اون موقعيكه همش داره با لباش (اون لباي غنچه‌اش كه الهي مامانش فداش بشه) بازي ميكنه، در اصل داره ناخناشو ميخوره، هر ترفندي هم بكار بردم كارساز نبوده، آخر سر تو كتاب غنچه‌شون براي زهره جون مربي مهدشون نوشتم، اونم برام نوشت كه زياد حساسيت نشون نديد من سعي ميكنم باهاش صحبت كنم و يه راه حل پيدا كنم، خلاصه اين مسئله كمي نگرانم ميكنه.

بچه‌ان ديگه كاريش نميشه كرد فقط از خدا براي من طلب صبر كنيد چون همين الانش بعضي وقتا احساس ميكنم دلم ميخواد از دستشون فرار كنم و برم يه جائي كه كمي آسايش و آرامش داشته باشم مخصوصا وقتيكه با هم دعواشون ميشه و بهيچوجه هيچكدومشون كوتاه نميان.

از كامنتاي شما دوستاي گلم هم خيلي ممنونم كه بهم انرژي ميديد.

الهي عطا کن : آنقدر شادي تا شادابم کند. آنقدر حرکت که نيرومندم کند. آنقدر اندوه که که حالتم را انساني کند. آنقدر شکست که فروتنم کند. آنقدر موفقيت که شوقم را بيشتر کند. آنقدر ثروت که نيازهايم را برآورده کند. آنقدر شور و شوق که آينده نگرم کند.آنقدر ايمان که افسردگي ام را برطرف کند. آنقدر دوست که آرامشم دهد. آنقدر تصميم که هر روزم را بهتر از ديروز کند. 

تا دلتون ميخواد از خداي بزرگ چيزاي بزرگ طلب كنيد هيچوقت به كم قانع نباشيد البته اين نظر ناصره، ولي چند روز پيش تو مراسم شبهاي قدر خودم با گوشاي خودم شنيدم كه يكي از همين آخوندا هم همينو ميگفت. حتي ميگفت مدل و مشخصات دقيقشو هم به خدا بگيد.

************************** 

چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم قرار بگیرد؟

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید تا معجزه‌ای شگفت انگیز را متوجه شوید. (این مطلب برگرفته از اساطیر چینی است)

- ابتدا کف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید و دو انگشت میانی دست های چپ و راستتان را پشت به پشت هم بچسبانید.
- چهار انگشت باقیمانده را از نوک آنها به هم متصل کنید.

- به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه شان در دست دیگر متصل هستند.

- سعی کنید انگشتان شست را از هم جدا کنید. انگشت شست نمایانگر والدین است. انگشت های شست می‌توانند از هم جدا شوند زیرا تمام انسانها روزی می‌میرند . به این صورت والدین ما روزی ما را ترک خواهند کرد.

 -لطفا مجددا انگشت های شست را به هم متصل کنید . سپس سعی کنید انگشت های دوم را از هم جدا نمائید. انگشت دوم (انگشت اشاره) نمایانگر خواهران و برادران هستند. آنها هم برای خودشان همسر و فرزندانی دارند. این هم دلیلی است که آنها ما را ترک کنند.

-  اکنون انگشت های اشاره را روی هم بگذارید و انگشت های کوچک را از هم جدا کنید. انگشت کوچک نماد فرزندان شما است. دیر یا زود آنها ما را ترک می کنند تا به دنبال زندگی خودشان بروند.

- انگشت های کوچک را هم به روی هم بگذارید. سعی کنید انگشت های چهارم (همان ها که در آن حلقه ازدواج را قرار می دهیم) را از هم باز کنید. احتمالا متعجب خواهید شد که می بینید به هیچ عنوان نمی توانید آنها را از هم باز کنید. به این دلیل که آنها نماد زن و شوهری هستند که برای تمام عمر به هم متصل باقی می‌مانند.


عشق های واقعی همیشه و همه جا به هم متصل باقی می‌مانند.


انگشت شست نشانه والدین است .
انگشت دوم خواهر و برادر .
انگشت وسط خود شما .
انگشت چهارم همسر شما .
و انگشت آخر هم نماد فرزندان شما است .

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ٢۸ مهر ،۱۳۸٥ - بيتا