دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
دوست واقعي

سلام بعد از چند روز برگشتم آخه نبودم، ميدونين يكشنبه حول و حوش ظهر يكی از همسايه‌ها در زد و گفت از اول خيابون ريختن و دارن ماهواره‌ها رو جمع ميكنن، منم كه خيلی ترسيده بودم گفتم تو رو خدا ميشه مال ما رو هم جمع كنين كه گفت نميشناسه كدومه آخه روی پشت بوم ما حدود ۳۰ تا ديش بود، شانسی كه داشتم اين بود كه عموم و پسر عموم كه با هم تو يه طبقه هستيم خونه بودن و خلاصه رفتن دو تا ديش و ۴ تا ال ان بی ما رو هم آوردن پائين، حالا فكر كنين منی كه تو اين مدت بيكاری تو خونه انقدر به ماهواره وابسته شدم تا شب چی كشيدم.

ولی از اونجائيكه مهد پسرا از روز سه‌شنبه تا شنبه تعطيل بود تصميم گرفتم اين چند روزو برم خونه مامانم اينا كه اتفاقا خيلی هم خوش گذشت و بچه‌ها هم كه تو آپارتمان فرصت جم خوردن ندارن كلی چرخ بازی و آب بازی و گل بازی كردن.

ديشب كه برگشتيم فهميديم بععععللللله روز سه‌شنبه ۶۰-۷۰ نفر ريختن تو شهرك ما و خوشبختانه تو اين ۶ تا بلوك ۶  طبقه هيچ ديشی پيدا نكردن و با كلی تشكر رفتن.

ناصر ديشب رفت پشت بوم و ديد دو نفر در حال نصبن اونم كوتاهی نكرد و رفت يكی از ديشها رو برای من نصب كرد.

نميدونم با اين برنامه های مزخرف تلويزيون تا كی ميخوان به اين كاراشون ادامه بدن.

از فردا دوباره روز از نو روزی از نو، بچه‌ها كه ميرن مهد، من و چند تا از دوستام هم دوشنبه نامزدی دعوتيم كه خوشحالم بعد از چند وقت ميبينمشون.

راستی دوباره تصميم گرفتم برم سركار و به چند تا از دوستامم سپردم، تا خدا چی بخواد.

برام دعا كنيد

**********************

دوست معمولي هيچگاه نميتواند گريه تو را ببيند.
دوست واقعي شانه هايش از گريه تو تر خواهد بود.
دوست معمولي اسم کوچک والدين تو را نميداند.
دوست واقعي شايد تلفن آنها را جايي نوشته باشد.
دوست معمولي يک جعبه شکلات براي مهماني تو ميآورد.
دوست واقعي زودتر به کمک تو مي آيد و تا دير وقت براي تميز کردن ميماند.
دوست معمولي از دير تماس گرفتن تو دلگير و ناراحت ميشود.
دوست واقعي ميپرسد چرا نتوانستي زودتر تماس بگيري؟
دوست معمولي دوست دارد به مشکلات تو گوش کند.
دوست واقعي سعي در حل آنها ميکند.
دوست معمولي مانند يک مهمان عمل ميکند و منتظر ميماند تا از او پذيرايي کني.
دوست واقعي به سوي يخچال رفته و از خود پذيرايي ميکند.
دوست معمولي مي پندارد که دوستي شما بعد از يک مرافعه تمام مي شود.
دوست واقعي ميداند که بعد از يک مرافعه دوستي محکمتر ميشود.
دوست واقعي کسي است که وقتي همه تو را ترک کرده اند با تو مي ماند.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٥ - بيتا