دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
تصور كن

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته
جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست
جواب هم صدایی ها، پلیس ضد شورش نیست
نه بمب هسته ای داره، نه بمب افکن نه خمپاره
دیگه هیچ بچه ای پاش رو روی مین جا نمی زاره
همه آزاد آزادند همه بی درده بی درداند
تو روزنامه نمی خونی نهنگ ها خوکشی کردند


جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت
بدون ظلم خودکامه بدون وحشت و تابوت
جهانی رو تصورکن پر از لبخند آزادی
لبالب از گل و بوسه پر از تکرار آزادی
تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه
اگه با بردن اسمش گلوت پر می شه از سربه


تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه است
تمام جنگ های دنیا شدند مشمول آتش بست
کسی آقای عالم نیست برابر با هم اند مردم
دیگه سهم هر انسانی تن هر دونه گندم
بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا
تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٥ - بيتا