دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
آيا ميدانستيد

آيا ميدانستيد آنهايي که از نظر احساسي بسيار قوي به نظر ميرسند در واقع بسيار ضعيف و شکننده هستند ؟
آيا ميدانستيد که آنهايي که زندگيشان را وقف مراقبت از ديگران ميکنند خود به کسي براي مراقبت نياز دارند؟
آيا ميدانستيد که سه جمله اي که بيان آنها از همه جملات سخت تر است دوستت دارم متاسفم و به من کمک کن ميباشد ؟
آيا ميدانستيد که کساني که قرمز ميپوشند از اعتماد بيشتري نسبت به خود بر خوردارند ؟
آيا ميدانستيدکه کساني که زرد ميپوشند از زيبايي خود لذت ميبرند ؟
و آيا ميدانستيد که کساني که لباس مشکي به تن ميکنند نميخواهند مورد توجه قرار گيرند ولي به کمک و درک شما نياز دارند ؟
آيا ميدانستيد که زماني که به کسي کمک ميکنيد اثر آن دوبار به سوي شما بر ميگردد ؟
و آيا ميدانستيد که نوشتن احساسات بسيار آسانتر از رودرو بيان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسي بيشتر است ؟
آيا ميدانستيد که اگر چيزي رابا ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شد ؟
آيا ميدانستيد که شما ميتوانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايي مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهيد و اگر واقعا اين موضوع را ميدانستيد از آنچه قادر به انجامش بوديد متعجب ميشديد ؟
اما به آنچه من به شما ميگويم ايمان نياوريد تا زمانيکه خودتان آنها را امتحان کنيد اگر شما بدانيد که کسي نياز به چيزي دارد که من گفتم و بدانيد که ميتوانيد به او کمک کنيد متوجه خواهيد شد که آن چيز دوباره به سوي شما باز خواهد گشت.

**********************

هرچی آرزوی خوبه مال تو
هر چی که خاطره داری مال من

سرویس طلا و سکه مال تو
فقط این نصفه هزاری مال من

پارتی و جشن تولد مال تو
کارای سخت اداری مال من

دست و پا و چشم و گوشم مال تو
بقیهَ ش اگر بذاری مال من

هرچی پول در میارم مال تو
هرچی که تو در میاری مال من

افتخار و باکلاسی مال تو
التماس و پاچه خواری مال من

هرچی موسیقی ِ شاده مال تو
کاستای افتخاری مال من

فهم شاخه های گل برای تو
درک لوله ی بخاری مال من !

این شبای پرتقالی مال تو
روزای آب دوغ خیاری مال من

هرچی خواسته ی جدیده مال تو
وعده های خواستگاری مال من

تخت و مبل راحتی برای تو
جنب و جوش و هر فشاری مال من

همه ی کارای دنیا مال من
پس دیگه مونده چه کاری مال تو ؟!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٥ - بيتا