دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
تولدت مبارك

عشق ايستادن زير باران در كنار يكديگر نيست
عشق آن است كه در زير باران، يكي چتر شود و ديگري نفهمد كه چرا خيس نشد ؟

عزيز دلم، تولدت ميليون ميليون ...... تا مبارك

بيا شمع ها رو فوت كن تا 1000 سال زنده باشي

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٥ - بيتا