دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
برگ دفتر

دفترم را باز کردم تا بنویسم از نگاه همیشه منتظرم،

از چشمان بارانیم،

ازبوسه های نشکفته ام،

بنویسم برایت از ترسم،

ترس از بی تو ماندن و بی تو رفتن،

بی تو گفتن و بی تو خواندن،

بنویسم برایت از نغمه های شبانه،

غم در كنج عزلت تنهایی ام،

بنویسم برایت از معنای زندگی،

از اینکه من زندگی را در کنار تو بودن معنا می کنم،

زندگی را برای تو سرودن معنا می کنم،

من زندگی را در خروش چشمان نیلگونت معنا می کنم،

من زندگی را در آغوش تو بودن معنا می کنم،

معنای زندگی،

معنای بوسه ها…..

*****

عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود
مهرت نه عارض است که جای دگر شود
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم
با شیر اندرون شد و با جان بدر شود

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ۳٠ تیر ،۱۳۸٥ - بيتا