دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
دل من

هيچ اتفاق خاصی نيافتاده امروز از اول صبح بيخوابی زد بسرم. از ساعت ۳۰/۶ داشتم با خودم كلنجار ميرفتم كه پاشم و يه سری به وبلاگم بزنم.

تقديم ميكنم به تمام عاشقاى عزيز

دل من ديگه خطا نکن
با غريبه ها وفا نکن

زندگی رو باختی دل من
مردم و شناختی دل من

تابه کی سراپا حقيقتی
تا به کی خراب محبتی

همنشين اينو اون شدی
خسته و پريشون شدی

دشت بخت تو کوير ميشه
 
مرغ آرزوت اسير ميشه

رو به روت سراب
 
پشت سر خراب

ساکت وصبوری دل من
مثل بوف کوری دل من

زندگی رو باختی دل من
مردم و شناختی دل من

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥ - بيتا