دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
صلح واقعي

مرسی از رضای عزيز كه بالاخره پيداش شد، راستی چرا در مورد متن زن نظر نداده بودي؟؟ از سايت چه خبر؟؟

 

روزي پادشاهي اعلام كرد به كسيكه بهترين نقاشي صلح را بكشد جايزه بزرگي خواهد داد.

هنرمندان زيادي نقاشي هايشان را فرستادند ولي پادشاه فقط به دو تا از آنها علاقمند شد.

در نقاشي اول، درياچه اي آرام با كوههاي صاف و بلند بود. بالاي كوهها هم آسمان آبي با ابرهاي سفيد كشيده شده بود.

همه گفتند: اين بهترين نقاشي صلح است.

در نقاشي دوم هم كوه بود ولي كوهي ناهموار و خشن، در بالاي كوه هم آسماني خشمگين رعد و برق ميزد و باران تندي ميباريد و در پايين كوه آبشاري با آبي خروشان كشيده شده بود.

وقتي پادشاه از نزديك به نقاشي نگاه كرد، ديد كه پشت آبشار روي سنگ ترك برداشته، بوته روييده و روي بوته هم پرنده اي لانه اي ساخته و روي تخمهايش آرام نشسته است.

پادشاه نقاشي دوم را انتخاب كرد. همه اعتراض كردند ولي او گفت: صلح در جايي كه مشكل و سختي نيست، معني ندارد. صلح واقعي وقتي است كه قلب شما با وجود همه مشكلات آرام و مطمئن است. اين معني صلح واقعيست.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٥ - بيتا